Contact list of Haematology Clinics

Hospital

Name of the Consultant

Contact number

Western Province

National Hospital of Sri Lanka

Dr Bhaddika Jayaratne

Dr Visaka Ratnamalala

0768185140

LRH     

Dr. Chandima Thevarapperuma

Dr. Nipunika Senadheera

0762936698

Colombo South Teaching Hospital

Dr Nishadya Ranasinghe

0113681999

FOM, USJ

Dr Chandima Kulatilake

0714966803/0718488277/ 0777746864

Apeksha Hospital

Dr Sasikala Suresh

0772549040

Colombo North Teaching Hospital

Dr Yasintha Costa

0112959261 ext 115

FOM, University of Kelaniya

Prof Senani Williams

0779548740

0719548740

BH Homagama

Dr Priyanka Herath

0770706470

DMH, CSHW

Dr Anoma Weerawardane

CSHW -0112672217 Ext 2460

DMH -0112662619 Ext 483

Sri Jayawardenapura TH

Dr Chitranga Kariyawasan

0764135838

IDH, NIMH, ECTH

Dr Dinuka de Silva

0772987901

DGH Negombo

Dr Aruna Jayawardane

0312222261 ext 359

DGH Panadura

Dr Jinanjali de Silva

0382232261, 62, 0382231986 ext 4275

DGH Kalutara

Dr Sanjeewa Pathirage

0342236051 Ext 320

B H Watupitiwala

Dr Kumudu Jayasinghe

0332281262/0332282261

ext 137

DGH Gampaha

Dr Sanjaya de Silva

0332222261 Ext 260

BH Kiribathgoda

Dr Nadeeja Amarasinghe

0702571460

B H Horana

Dr Manurie Prabhashika

0714472877

B H Awissawella

Dr Mano Velu

0362222261,62 ext 291

Southern Province

FOM, University of Ruhuna

Dr Chandana Wickramaratne

0718152646

TH Karapitiya

Dr Malani Mohotti

Dr Rohan Pulleperum

0912232251 ext 2198

T H Mahamodara

Dr Subodha Fernando

0718473826

PGH Matara

Dr Dileepa Amarasooriya

0773901896

DGH Balapitiya

Dr Champika Gamage

0913141700

BH Elpitiya

Dr Sugandi Dharmabandu

0912291261

BH Tangalle

Dr Anusha Lakmini

0472240261 ext 146

DGH Hambantota

Dr Sewwandi Basnayake

0473129946/0473129947/

0473129948

Sabaragamuwa Province

PGH Ratnapura

Dr Deepthi Vidyaratne

Dr Himali Bulegoda

0704702364

DGH Kegalle

Dr Himali Gunasekara

0352222261,62 ext 392

DGH Embilipitiya

Dr Yenifar Samaraweera

0472230261 ext 173

Central Province

TH Kandy

Dr Vishaka Gunawardane

0812233341 ext 4044

TH Kandy

Dr Sunethra Athauda

0812233341 ext  2251

SBSCH Peradeniya

Dr Sujeewa Samaraweera

0812389112 ext 1120

FOM, University of Peradeniya

Prof Dammika Dissanayake

Dr Manel Ratnayake (Haemat Malignancy clinic)

0773050597

0714460854

DGH Nawalapitiya

Dr Indika Somaratne

0813705408

0542222261 ext 264

B H Gampola

Dr Nadeera Jayasekara

Dr Manel Ratnayake

0703031863

0714460854

BH Dambulla

Dr Sagarika Jinadasa

0773359066

North Western Province

B H Kuliyapitiya

Dr Thanuja Dissanayake

0771030880

DGH Puttalam

Dr Darshi Gamage

0710859701

DGH Chilaw

Dr Apsara Attanayake

0322224583

TH Kurunagala

Dr Radha Jayatunge

0717684130

North Central Province

TH Anuradhapura

Dr Dilini Jayaratne

Dr Harshini de Alwis

0712484856

FOM, University of  Rajarata

Dr Vasana Mendis

0773408628

DGH Polonnaruwa

Dr Ravindika Wijeratne

0273125488

Northern Province

TH Jaffna

Dr Thaneshwari Sooriyakumar

0212216691

DGH Vavuniya

Dr Shanika Vitharana

0242226429

B H Mannar

Dr Sonali Goonatilake

0712261276

B H Kilinochchi

Dr Manori Premachandra

0773386092

Eastern Province

TH Trincomalee

Dr Pradeepa Dilrukshi

Dr Piymanthi Karunaratne

0772619646

T H Batticoloa

Dr Kumudu Siriwardena

0652226033

D G H Ampara

Dr Thanuji Somaratne

0706145145/0632052193

Uva Province

PGH Badulla

Dr Sandaru Hettiarachchi

0552222268/1492

B H Monaragala

Dr Damayanthi Epa

0552276261/238